пʼятниця, 30 березня 2012 р.

Заява IV-го Форуму ГАУ з питань розвитку громадянського суспільства


Ми, делегати IV-го Форуму Громадянської Асамблеї України мусимо визнати, що протягом останніх трьох років в Україні рівень дотримання прав людини і основоположних свобод та захисту і реалізації їх інтересів суттєво погіршився.
Робота в системному реформуванні державних інституцій проводиться вкрай повільно та фактично є імітацію дій. Реальна боротьба з корупцією в Україні підміняється гучними заявами та показовими акціями.

Більшість так званих реформ соціальної, правової, і зокрема судової, системи під красивими гаслами насправді призводять до монополізації влади однією політичною силою.
Посилюється практика кримінальних переслідувань за політичну діяльність та вибіркового застосування правосуддя, відсутність реальних механізмів протидії гендерному насильству. Зростає тиск з боку правоохоронних органів на представників бізнесу, які в тій чи іншій формі підтримували діяльність опозиційних політичних сил. З’являється все більше прикладів використання правоохоронних органів, прокуратури та судів для рейдейрства та інших форм протиправної конкуренції.
Водночас поширюється практика уведення від справедливого покарання за злочини проти життя, здоров’я та гідності громадян високопосадовців, представників великого бізнесу, членів їх родин та оточення.
 Створюються штучні перепони у належному впровадженні норм Закону про доступ до публічної інформації та про засади запобігання і протидії корупції та контролю з боку суспільства за політиками і чиновниками.
За невеликими виключеннями, блокується впровадження правових норм, які стимулюватимуть розвиток громадянського суспільства, самоорганізації громадян, механізмів контролю суспільства за владою. Натомість тривають спроби обмежувати права і свободи громадян, зокрема право на мирні зібрання.
В таких умовах самоорганізація та самоструктуризація громадянського суспільства, мобілізація громадськості, створення системи координації громадських ініціатив стають чи не найважливішим чинником недопущення згортання демократії, формування авторитаризму та закриття європейської перспективи для України.
Ми, делегати IV-го Форуму Громадянської Асамблеї України заявляємо про консолідацію зусиль для захисту прав і свобод громадян, розвитку самоорганізації та громадських об’єднань з метою розбудови демократичної європейської держави Україна.
 Вимагаємо:
 1. Забезпечення сприятливого розвитку та діяльності інститутів громадянського суспільства, а саме: спрощення процедур та скорочення строків реєстрації громадських та благодійних організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших інститутів громадянського суспільства.
 2. Приведення законодавства щодо правового статусу неурядових організацій у відповідність до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам.
 3. Забезпечення умов для реальної участі громадськості у формуванні і реалізації публічної політики на всіх рівнях та здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування,  в тому числі шляхом:
  • систематичного проведення консультацій з громадськістю щодо ключових питань гуманітарної та соціально-економічної політики та завчасного оприлюднення проектів нормативно-правових актів на веб-сайтах органів державної влади;
  •  реального врахування рішень громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
  • сприяння проведенню громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз нормативно-правових актів та забезпечення врахування рекомендацій за їх результатами;
  • забезпечення інформаційної прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема забезпечення впровадження і виконання в повному обсязі норм Закону про доступ до інформації, запровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;
  •  визначення на рівні закону чітких процедур проведення місцевого референдуму і загальних зборів громадян за місцем проживання.
 4. Проведення комплексу реформ та заходів, спрямованих на системне подолання корупції в Україні. Унеможливлення корупції має стати основним фокусом більшості реформ, які здійснюються у державному управлінні.
 5. Проведення судової реформи, спрямованої на забезпечення прозорого та справедливого судочинства, створення повного, відкритого реєстру всіх судових рішень, запровадження справжнього суду присяжних.
 6. Припинення кримінальних переслідувань за політичну діяльність та вибіркового застосування правосуддя. Звільнення осіб які переслідуються за політичними мотивами. Забезпечення в повному обсязі права обвинувачених на справедливий суд.
 7.  Забезпечення прозорого відбору нових суддів, керівників міліції, прокуратури та СБУ за конкурсом, незалежними комісіями із залученням громадськості до контролю за дотриманням процедур та подальшого контролю за їх діяльністю.
 8. Запровадження системи громадянської освіти населення та введення відповідного обов’язкового курсу до базової середньої освіти та поглибленого у вищої. 
 9. Впровадження правових засад створення та розвитку незалежних засобів масової інформації, демонополізації телевізійного простору та  впровадженню обмежень втручанню власників ЗМІ в поточну діяльність журналістів.
 10. Завершення підписання та ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом та впровадження європейських стандартів демократії і права.
 11. Ми заявляємо про створення Громадянською Асамблеєю України постійнодіючої системи взаємоінформування, комунікації та взаємодії національних і місцевих громадянських мереж, ініціатив, кампаній та об’єднань і доручаємо Координаційній Раді Громадянської Асамблеї України налагодити її роботу.


Ми звертаємось до всіх громадських об’єднань України, що працюють на принципах відкритості, демократичності та добровільності участі, об’єднуватись та спільно розвивати дієве громадянське суспільство України.
Ми звертаємось до громадян України – ми самі здатні творити своє майбутнє. Від нашої громадянської активності, здатності к взаємодії та самоорганізації залежить чи зможемо ми навести лад в нашому спільному домі, а сама країна - стати повноцінним партнером в європейській спільноті.

Немає коментарів:

Дописати коментар