середу, 12 червня 2013 р.

Проблема європейської безпеки і Азербайджан

Проблема безпеки завжди була однією найважливіших міжнародних проблем, яка вимагала розгляду на глобальному рівні. У сучасний період у зв'язку із змінами, що відбуваються в системі міжнародних відносин, питання безпеки набувають особливого значення. Думки про перетворенні європейського континенту в один з найбільш стабільних регіонів світу були розвіяні після збройного конфлікту в Косово в 2008 р.
Це свідчило про те, що європейська система безпеки потребує подальшому зміцнення і вдосконалення. Велику роль при цьому відіграє Європейський Союз, який в останні роки особливо активно розгорнув діяльність у галузі безпеки.
У цьому зв'язку, дослідивши дану проблему, можна зробити наступні висновки:
-Процес формування європейської системи безпеки, що має об'єктивний характер, здійснювався на основі взаємодії та співпраці ряду міжнародних організацій таких як ОБСЄ, НАТО, ЄС та ін.  На сьогоднішній день основу системи безпеки в Європі становить у першу чергу співпраця НАТО і ЄС. Здійснюючи спільну діяльність в галузі безпеки, ці дві організації співпрацюють на взаємовигідній основі, яка є гарантом євроатлантичної стабільності. Крім того, у прийнятих ЄС стратегічних концепціях безпеки передбачається продовження їх тісної взаємодії в даній сфері і в майбутньому;
-Система європейської безпеки заснована на базі співробітництва і може бути ефективною лише при дотриманні основних принципів міжнародного права. Практична діяльність ЄС спрямована саме на реалізацію цих принципів при здійсненні миротворчих місій та операцій кризового регулювання;
-Діяльність ЄС в рамках європейської системи безпеки набуває нової якості, спрямованої на попередження конфліктів. Основною метою стає не тільки вироблення стратегій з управління кризами, а й створення превентивних механізмів з метою запобігання виникнення конфліктів у майбутньому. У зв'язку з тим що, характер сучасних конфліктів змінюється і ризик їх розповсюдження зростає даний напрямок діяльності ЄС є одним з найважливіших;
-Із завершенням холодної війни формується нова система міжнародних відносин, котра несе нові загрози, серед яких найбільш серйозними є тероризм, проблема розповсюдження зброї масового знищення та енергетична безпека. У цьому зв'язку ЄС розробляє нові механізми управління кризами, розширює сферу миротворчих місій, а також прагне до вдосконалення невійськових структур та інструментів з метою збільшення своїх можливостей у галузі забезпечення будь-яких видів безпеки;
-В останні роки спостерігається вихід діяльності ЄС за рамки європейської системи безпеки. Це пояснюється розвитком глобалізації, яка призводить не тільки до взаємопов'язаності, а й взаємозалежності і взаємовразливості світу. Таким чином, ЄС стикається з необхідністю забезпечення безпеки не тільки в рамках Союзу, а й встановлення стабільності і процвітання на сусідніх територіях;
-Досліджуючи політику розширення ЄС і виходячи з заяви про необхідність забезпечення безпеки на територіях навколо Союзу, стає ясно що Азербайджан є однією з держав мають пріоритетне значення в інтересах ЄС. Співпраця Азербайджану з ЄС здійснюється на взаємовигідній основі. ЄС розглядає Азербайджан як стратегічного партнера на Південному Кавказі, а Азербайджан у свою чергу прагне використовувати авторитетний вплив ЄС для встановлення стабільності і безпеки в регіоні.
Маючи тісні зв'язки з інститутами європейської безпеки, Азербайджанська Республіка бере активну участь у забезпеченні безпеки Європи.
Хормат Гуламова
активістка організації Громадське об'єднання
«Студентів та випускників навчаються у Східній Європі»

Немає коментарів:

Дописати коментар