неділя, 19 червня 2016 р.

Проект резолюції

24 червня 2016 р. з 11.00 до 13.00 у приміщенні ресторану «Кримська підкова», вул. Танцорова, 22 відбудеться круглий стіл на тему : "Стратегії розширення участі жінок у політиці". Під час круглого столу учасниці та учасники круглого столу обговорять питання розширення участі жінок у політичному процесі, проблеми з якими стикаються жінки у виборчих перегонах, відбудеться презентація проекту «Побудова жіночого політичного лобі в Україні». Вашій увазі пропонується проект резолюції круглого столу

проект
РЕЗОЛЮЦІЯ
щодо вирішення принципів рівності всіма сторонами, залученими до виборчого процесу

Дотримуючись переконання що рівноправна участь жінок у прийнятті рішень є не лише вимогою елементарної справедливості та демократії, а й необхідною умовою сталого розвитку суспільства; винесенню на порядок денний тем та прийняття виважених рішень, які братимуть до уваги потреби всіх груп населення, ми – учасники та учасниці круглого столу «Стратегії збільшення участі жінок у політиці», керуючись законом України «Про забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків», Законом України «Про політичні партії в Україні», узгодили  резолюцію, засвідчуючи пріоритети в частинах:

·         дотримання принципів  рівності:
-        законодавче закріплення відповідальності партійних організацій за дотримання гендерної рівності у виборчому процесі та у виборах на керівні посади всередині партій;
-        внесення питань гендерної рівності до статутів партій, програм і стратегій;
-        запровадження програм  і заходів, спрямованих на розвиток гендерної чутливості партій (активістів та керівного складу), врахування гендерної рівності при відборі кандидатів, розподілі коштів, наданні підтримки, висвітленні діяльності партії;
-        запровадження програм і заходів, спрямованих на зміцнення лідерського та професійного потенціалу жінок-кандидаток;
-        ведення  діалогу з громадськими організаціями, науково-дослідними інституціями, аналітичними центрами щодо покращення політики у частині забезпечення гендерної рівності;
-        сприяння створенню між партійних структур (груп, комітетів, об’єднань) для забезпечення рівних прав та можливостей.  

·         дотримання квот:
-        введення санкцій за невиконання норм закону щодо обов’язкового 30% представництва осіб однієї статі у списках кандидатів;
-        узгодження механізму забезпечення квот із виборчою системою;
-        законодавче закріплення відповідальності ЦВК та ТВК за здійснення контролю за гендерною рівністю у виборчому процесі;
-        прийняття в Україні Виборчого кодексу;
-        формування складу ЦВК та ТВК з урахуванням гендерного паритету;
-        введення ґендерно-дезагрегованого підходу до збору та узагальнення інформації про кандидатів/ок у депутати всіх рівнів Центральною виборчою комісією.

·         врахування  проблем та пріоритетів виборців-жінок:
-     включати у політичні програми та передвиборчі програми інтереси і потреби жінок (подолання "жіночого" безробіття, сприяння жіночому лідерству, започаткуванню власної справи, просвітницька робота щодо відповідального батьківства та материнства і таке інше...);
-     укладати рішення з урахуванням їх впливу на життя жінок.

·         стратегії підвищення потенціалу жінок – лідерок:
-     запровадження програм і заходів, спрямованих на зміцнення лідерського та професійного потенціалу жінок-кандидаток;
-     розбудова мережі жінок-кандидаток і депутаток. 
-     розбудова мережі підтримки жінок-кандидаток (лобі).


Рекомендуємо всім зацікавленим сторонам, залученим до виборчого процесу, доєднатися до впровадження у свою діяльність рекомендацій Круглого столу.


Висловлюємо сподівання, що наша спільна робота із впровадження паритетної демократії в Україні, одним із результатів  якої стане збалансоване представництво чоловіків та жінок на всіх рівнях прийняття політичних рішень,  сприятиме побудові сучасного справедливого і гідного суспільства.


Проект «Побудова жіночого політичного лобі в Україні» впроваджується  Всеукраїнською організацією «Жіночий консорціум України» за підтримки Фонду Демократії ООН - The United Nations Democracy Fund. 

Довідки за телефоном 0962104076

Немає коментарів:

Дописати коментар